Een selectie van onze sociale activiteiten
buiten Kortenberg.

Jeugdzorg Malpertuus in Buken biedt residentiële opvang en begeleiding aan minderjarigen en hun gezinnen die te maken hebben met problematische opvoedingssituaties. Ze hebben ook programma’s om minderjarigen te helpen weer thuis te komen of zelfstandig te wonen. De doelgroep zijn minderjarigen van 0 tot 18 jaar, die geplaatst zijn via de jeugdrechtbank of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. De organisatie biedt praktische hulp bij infrastructuurwerken, boomplantacties en de aankoop van fietsen voor jongeren. Ze organiseren jaarlijks een terugkomdag voor voormalige bewoners.

Het kamp voor slechtziende en blinde jongeren bevordert zelfredbaarheid door het delen van technieken en ook door zorgvuldige begeleiding in het aanleren van computervaardigheden. Het biedt niet alleen een veilige en ondersteunende omgeving, maar stimuleert ook positieve interactie tussen deelnemers om sociale vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe vrienden te maken. Met dit kamp zullen deelnemers niet alleen veel leren, maar ook een deel van een gemeenschap worden en ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring hebben!

LCIF is de internationale hulporganisatie van Lions. Ze werken hard om te helpen bij wereldwijde rampen en ziektes zoals mazelen te verminderen, en zijn daarom een onmisbare partner voor onze organisatie. We doneren jaarlijks een deel van onze fondsen aan deze organisatie, waardoor ze nog meer kunnen bereiken en mensen in nood kunnen ondersteunen. Onlangs boden ze dringende hulp tijdens de overstromingen in Wallonië, zoals te zien is in de video naast deze tekst.

preloader