Een selectie van de sociale activiteiten van Lions Club Kortenberg

Activiteiten in Kortenberg

 • Twee online quizzen en schenking van PC en tablets voor kansarme schoolgaande jeugd tijdens de Corona crisis.
  In totaal werden een 32 PC’s en 10 tablets verdeeld onder kansarme jongeren die niet over een PC beschikten om thuis de lessen te volgen en taken te maken. Een deel werd gefinancierd door de vrijwillige bijdrage van deelnemers aan de quiz en de rest werd door Lions club Kortenberg bijgepast.
 • Kerstpakketten voor de meest behoevende klanten van het Welzijnshuis
  Jaarlijks worden een 200 tal eindejaarspakketten verleend door het Welzijnshuis aan een 60 tal gezinnen. Elk gezinslid krijgt een aangepast pakket in functie van hun leeftijd. Deze pakketten worden door Lions club Kortenberg besteld, betaald, ingepakt in dozen en overhandigd aan het Welzijnshuis dat voor de verdeling zorgt.
 • Koken Voor Kortenberg:
  Een jaarlijkse nieuwjaarslunch voor de klanten van het Welzijnshuis waarbij de club enerzijds de maaltijd betaalt, maar anderzijds ook mee zorgt voor de bediening en de afwas. Het eten wordt aangeleverd door een traiteur geselecteerd door het Welzijnshuis.
 • Cidar in Kortenberg
  Het Onthaal-, Oriëntatie-, en Observatiecentrum zoekt met jongeren en hun ouders naar wegen om opvoedings- en gedragsproblemen op te lossen. Er wordt gelijktijdig met maximum 16 jongeren en hun gezinnen gewerkt. De essentie van het werk bestaat erin een overgang mogelijk te maken van moeilijke omstandigheden naar leefbare situaties voor de jongeren en hun omgeving. Infrastructuurwerken en de aanschaf van minibussen voor het vervoer van de jongeren werden gefinancierd.
 • Kleuterschool Meerbeek
  De keukenruimte in de eetzaal van deze school bleek dringend aan vernieuwing toe maar de middelen ontbraken bij de gemeente en een aanvraag voor subsidie zou een eeuwigheid op zich laten wachten. Dus hebben wij ingestaan voor het bekostigen van vernieuwde infrastructuur.
 • Boomplanting in 2012
  Op initiatief van onze internationale voorzitter van dat jaar was het de bedoeling om wereldwijd meer dan 1miljoen bomen te planten. Wij droegen ons steentje bij door enerzijds in enkele van onze instellingen de tuin wat verder aan te vullen, maar anderzijds door in Kortenberg het “Regenboogbos” aan te leggen. In samenwerking met de Kerkfabriek die voor het terrein zorgde, het Oudercomité van de Regenboogschool, de jeugdbewegingen en het gemeentebestuur slaagden we erin om in hartje Kortenberg een ruim perceel van 400 bomen te voorzien. Je kan het gaan bezoeken in de Populierenlaan. Uiteindelijk werden er wereldwijd meer dan 7 miljoen bomen aangeplant.
 • Winterhulp in Kortenberg Dit project ging van start in de strenge winter van 2011 met de aankoop van petroleumkachels die het OCMW direct ter beschikking kon stellen aan een aantal gezinnen in nood. Sedertdien blijven we elke winter beschikbaar om op vraag van het Welzijnshuis personen in nood van mazout te laten voorzien.
 • Medewerking aan de oprichting van de KUBUS  “huiswerkklasjes”
  In deze naschoolse opvang worden enkele keren per week anderstalige kinderen geholpen met hun huiswerk. Dit is volledig gebaseerd op vrijwilligers.
 • Plaatselijke kansarme jongeren
  steunen via betalen van schoolgeld, boekengeld, bijdrage sportclub, etc. Dit is ook op aangeven van het Welzijnshuis en omvat situaties waar alle andere middelen zijn uitgeput.
 • Voedselbank Kortenberg
  Sedert enige tijd krijgt het Welzijnshuis in Kortenberg op regelmatige basis voedseloverschotten van Bio-Planet. Om deze ingrediënten op een correcte manier te verwerken en te verdelen is een kookproject opgestart. Als Lions club hebben we bijgedragen voor de aankoop van een koelkast, diepvries en het nodige materiaal om de maaltijden te bereiden en te bewaren.
 • “Blijfstoelen” UPC Kortenberg
  Het UPC (Universitair Psychiatrisch Centrum) heeft  een nieuwe afdeling opgestart om jongeren met een extreme vorm van autisme gepaard gaand met een oncontroleerbare agressiviteit op te vangen. Om deze jongeren toch de mogelijkheid te geven om aan enige bezigheidstherapie deel te nemen is het noodzakelijk dat ze voor hun eigen veiligheid en die van de verpleegkundigen in speciale daartoe ontworpen stoelen worden geplaatst. Daar de overheid hier niet in voorziet hebben we toegezegd om de aankoop van zo twee stoelen te bekostigen.
 

Activiteiten buiten Kortenberg

 • Jeugdzorg Malpertuus in Buken
  Jeugdzorg Malpertuus is een begeleidingstehuis dat zorgt voor residentiële opvang van minderjarigen en instaat voor hun begeleiding en die van hun gezin als gevolg van een problematische opvoedingssituatie. Daarnaast leggen ze zich toe op de reïntegratie van de minderjarigen in de eigen thuisomgeving en/of de maatschappelijke integratie via zelfstandig wonen (vanaf 17 jaar). De doelgroep van Malpertuus zijn minderjarigen van 0 tot 18 jaar geplaatst via de jeugdrechtbank of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.
  Infrastructuurwerken aan gebouwen, een boomplantactie en aankoop van fietsen voor jongeren werden gefinancierd en praktische hulp geboden door de koffie-, taart- en drankbar te verzorgen tijdens de jaarlijkse terugkomdag van gewezen bewoners.
 • Begeleidingscentrum voor personen met autisme in Bonheiden
  Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme biedt residentiële begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme. Zij kiezen er voor om deze mensen te begeleiden in een kleine groep. Daarom zijn er verschillende afdelingen. In Huis3 verblijven 13 volwassenen met de diagnose van Autisme Spectrum Stoornis en met een normale begaafdheid tot mentale handicap. De bewoners beschikken over een zekere mate van zelfstandigheid zodat ze in een kleine groep kunnen samen leven.
  Infrastructuurwerken, een boomplantactie en de aanschaf van een minibus voor patiëntenvervoer werden gefinancierd.
 • ICC kamp voor blinde en slechtziende jongeren
  Voor slechtzienden en blinden is het niet altijd evident om de nodige zelfstandigheid op te bouwen; niet omdat ze het niet kunnen, maar al te vaak omdat ze er de kans niet toe krijgen. Via internationale ontmoetingskampen leren zij omgaan met computer en worden technieken met elkaar gedeeld om zelfstandig te studeren, te wonen en te werken.
 • Opleiding voor blindengeleidehonden
  De opleiding wordt gesponsord en een inzamelactie voor plastieken flessendopjes werd gevoerd in samenwerking met de Leo’s, de jongerenafdelingen van de Lions.
 • Brilinzameling
  In 2015 zijn we met deze actie weer van start gegaan in samenwerking met alle andere Lions clubs in België. Het opzet is om oude brillen in te zamelen voor de derde wereld. In onze lokale campagne hebben we een samenwerking gezocht met alle apothekers van Kortenberg en Sterrebeek en via een huis aan huis flyer hebben we de bevolking van deze actie op de hoogte gebracht. Tussen mei en october hebben we zo maar liefst 3400 brillen ingezameld. Deze zijn ondertussen vertrokken naar Le Havre waar ze in een controlecentrum hersteld en gekuist worden. Hierna worden ze gelabeld volgens sterkte. Vervolgens gaan de brillen op aanvraag van collega’s in ontwikkelingslanden naar medische centra aldaar waar ze verdeeld worden aan de lokale bevolking.
 • LCIF, Lions Club International Foundation:
  LCIF is de internationale hulporganisatie van Lions. Zij verlenen steun bij internationale rampen en dragen bij tot het inperken van ziektes, bvb mazelen. Jaarlijks gaat een klein deel van onze middelen naar dit fonds.
preloader